Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Índex de títols


 
Número Títol
 
Núm. 49 Adopció i rebuig de les mesures d’austeritat: actuals controvèrsies en l’àmbit del dret europeu (atenció especial al rol del Comitè Europeu de Drets Socials) Resum   PDF (English)   EPUB (English)
Luis Jimena Quesada
 
Núm. 51 Algunes qüestions clau de protecció de dades al núvol. Cap a una «regulació nebulosa» Resum   PDF (Castellano)   EPUB (Castellano)
Lorenzo Cotino Hueso
 
Núm. 48 Alguns comentaris sobre metodologia en estudis legals en vista dels desafiaments que la globalització planteja a la doctrina legal Resum   PDF (English)   EPUB (English)
Stefano Civitarese Matteucci
 
Núm. 56 Anàlisi del règim disciplinari dels estudiants universitaris. Especial referència als comportaments fraudulents i al plagi, en particular Resum   PDF (Castellano)   EPUB (Castellano)
Anna Pallares Serrano
 
Núm. 49 Auge, crisi i declivi del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència com a microcosmos intergovernamental Resum   PDF (Italiano)   EPUB (Italiano)
Marco Mazzarella
 
Núm. 45, desembre de 2012. "L'ocupació pública" Autors Detalls   PDF   PDF (Castellano)
 
Núm. 46, juny de 2013 Autors Detalls   PDF   PDF (Castellano)
Revista catalana de dret públic
 
Núm. 47, desembre de 2013 Autors Detalls   PDF   PDF (Castellano)   EPUB   EPUB (Castellano)
Consell de Redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 48 Autors Detalls   PDF   PDF (Castellano)
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 49 Autors Detalls   PDF   EPUB   PDF (Castellano)   EPUB (Castellano)
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 50 Autors Detalls   PDF   EPUB   PDF (Castellano)   EPUB (Castellano)
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 51 Autors Detalls   PDF   PDF (Castellano)   EPUB   EPUB
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 52 Autors Detalls   PDF   PDF (Castellano)   EPUB   EPUB (Castellano)
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 53 Autors Detalls   PDF   PDF (Castellano)   EPUB   EPUB (Castellano)
Consell de redacció Revista catalana de dret públic
 
Núm. 54 Autors Detalls   PDF   PDF (Castellano)   EPUB   EPUB (Castellano)
Consell de redacció Revista Catalana de Dret Públic
 
Núm. 55 Autors Detalls   PDF   PDF (Castellano)   EPUB   EPUB (Castellano)
Consell de redacció Revista Catalana de Dret Públic
 
Núm. 56 Autors Detalls   PDF   EPUB   PDF (Castellano)   EPUB (Castellano)
Consell de redacció Revista Catalana de Dret Públic
 
Núm. 55 Bon govern, transparència i rendició de comptes. Reforçant i completant la legitimitat democràtica dels poders públics Resum   PDF   EPUB
Elisenda Malaret Garcia
 
Especial STC sobre l'Estatut Catalunya com a nació i els símbols nacionals Resum   PDF   PDF (Castellano)
Xavier Arbós; Fernando Domínguez
 
Núm. 47, desembre de 2013 Comunitats autònomes i repercussió econòmica «ad intra» de les sancions pecuniàries en el recurs per incompliment davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Resum   PDF (Castellano)   EPUB (Castellano)
Paz Andrés Sáenz de Santa María
 
Núm. 49 Consells comarcals: present i prospectiva Resum   PDF   EPUB
Esther Pano Puey, Alba Viñas Ferrer
 
Núm. 45, desembre de 2012. "L'ocupació pública" Consideracions sobre la reforma del règim d'accés a l'ocupació pública Resum   PDF   PDF (Castellano)
Miguel Sánchez Morón
 
Núm. 50 Control de convencionalitat i aplicació judicial dels drets fonamentals de la Unió Europea Resum   PDF (Castellano)   EPUB (Castellano)
Pablo Nuevo López
 
Núm. 45, desembre de 2012. "L'ocupació pública" Cossos generals, cossos especials en el moment present: una vella polèmica Resum   PDF   PDF (Castellano)
Joaquim Ferret Jacas
 
Núm. 53 De la «Carta del Bosc» al «dèficit ecològic» del constitucionalisme Resum   PDF (Italiano)   EPUB (Italiano)
Michele Carducci
 
1 - 25 de 174 elements 1 2 3 4 5 6 7 > >>