Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Núm. 56

Juny 2018

 

Nota de la Direcció
Revista Catalana de Dret Públic
PDF | EPUB
 

Secció monogràfica. L'impacte de la crisi econòmica en l'Administració pública

Incidència de la crisi econòmica sobre les finances de la Generalitat (p. 1-18)
Núria Bosch Roca
PDF | EPUB | PDF (English) | EPUB (English)
 
La crisi i els drets socials en les polítiques públiques de la Generalitat (p. 19-38)
Marc Carrillo López
PDF | EPUB | PDF (Castellano) | EPUB (Castellano) | PDF (English) | EPUB (English)
 
La crisi econòmica i la seva incidència a la gestió dels serveis públics (p. 39-55)
Guillem López-Casasnovas, Ivan Planas Miret
PDF | EPUB | PDF (English) | EPUB (English)
 
L'ocupació pública després de la crisi (p. 56-77)
Joan Mauri Majós
PDF | EPUB | PDF (English) | EPUB (English)
 
La contractació pública entre 2007 i 2017: temps de crisi, temps de canvis (p. 78-104)
Xavier Padrós Castillon
PDF | EPUB
 

Secció general

Expropiació temporal d'habitatges: alteracions en el denominat procediment d'urgència i propostes d'esmena (p. 105-124)
Cristina Argelich Comelles
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Europeïtzació directa i indirecta dels sistemes administratius nacionals. Implementació i efectes indirectes de les directives sobre informació mediambiental en una perspectiva comparada (p. 125-136)
Cristina Fraenkel-Haeberle, Johannes Socher
PDF (English) | EPUB (English)
 
Els drets de les dones. Les generacions de drets i els antecedents històrics de la lluita per la igualtat (p. 137-158)
Xosé Manuel Pacho Blanco
PDF (Galego) | EPUB (Galego)
 
Anàlisi del règim disciplinari dels estudiants universitaris. Especial referència als comportaments fraudulents i al plagi, en particular (p. 159-176)
Anna Pallares Serrano
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
El conflicte d'interessos en el Parlament (p. 177-197)
Catalina Ruiz-Rico Ruiz
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 

Dossier

Dossier sobre l’impacte de la crisi econòmica en l’Administració pública (p. 198-252)
Ricard Gracia Retortillo
PDF | EPUB
 

Nota biogràfica

Autors (p. 253-254)
 
PDF | EPUB | PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)