Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Núm. 53

Desembre 2016

Articles

L’article 49, paràgraf 3, de la Constitució de 4 d'octubre de 1958: antídot o “cop de força”? (p. 1-12)
Hubert Alcaraz
PDF (Français) | EPUB (Français)
 
Els organismes anticorrupció i l'exercici de la potestat sancionadora: límits i propostes per a la prevenció de la corrupció. En particular, el cas de l'Oficina Antifrau de Catalunya (p. 13-30)
Oscar Capdeferro Villagrasa
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
De la «Carta del Bosc» al «dèficit ecològic» del constitucionalisme (p. 31-44)
Michele Carducci
PDF (Italiano) | EPUB (Italiano)
 
El sistema català de recerca i innovació en el context europeu: avaluació i reptes (p. 45-72)
Laura Diez, Miriam Cueto, Ana Fernández-Zubieta
PDF | EPUB
 
L'aplicació de la normativa de seguretat i salut a la Policia local: aspectes crítics i qüestions controvertides (p. 73-90)
Guillermo García González
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Els òrgans de govern universitari: reforma i inclusió de membres externs (p. 31-115)
Albert Lladó Martínez
PDF | EPUB
 
La necessitat d’incrementar la inversió pública i l’aplicació de la regla de despesa (p. 116-134)
Ester Marco Peñas
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
La memòria justificativa en el control judicial de la discrecionalitat administrativa del planejament urbanístic (p. 135-162)
Miquel Pons Portella
PDF | EPUB
 
La regulació de l’allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l’Autoritat Catalana de la Competència (p. 163-181)
Mariola Rodríguez Font
PDF | EPUB
 
La situació administrativa de segona activitat aplicable a determinats cossos especials de funcionaris (p. 182-197)
Joan Trayter Jiménez
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 

Nota biogràfica

Autors (p. 198-199)
 
PDF | PDF (Castellano) | EPUB | EPUB (Castellano)