Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Núm. 51

Desembre de 2015

Articles

Les funcions del personal eventual en la jurisprudència (p. 1-33)
Nuria Garrido Cuenca, Francisco Delgado Piqueras
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Les mancomunitats provincials en el marc de la reforma de l'Administració local de principis del segle xx. La «baula perduda» en el procés de descentralització de l'Estat (p. 34-53)
Judith Gifreu Font
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Reptes i dificultats dels ajuntaments catalans en matèria de transparència. Balanç de la situació de partida (p. 54-73)
Carla Puiggròs Mussons, Alba Viñas Ferrer, Esther Pano Puey
PDF | EPUB
 
L’última reforma del Senat belga (p. 74-84)
Marc Verdussen
PDF (Français) | EPUB (Français)
 
Algunes qüestions clau de protecció de dades al núvol. Cap a una «regulació nebulosa» (p. 85-103)
Lorenzo Cotino Hueso
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Evolució del marc constitucional de la Unió Europea en la regulació de la inversió estrangera directa (p. 104-121)
Hector López Bofill
PDF | EPUB
 
Les relacions entre el Parlament Europeu i el Consell Europeu durant el mandat de Van Rompuy (2010-2014) (p. 122-141)
Miguel Papí Boucher
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
El règim jurídic de les llengües regionals a França i el problema de la ratificació de la Carta europea de les llengües regionals i minoritàries: cal revisar la Constitució? (p. 142-154)
Olivier Lecucq
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
L'avaluació i el control dels actes del rei, com a pressupòsit de millora per a la racionalització democràtica de la corona (p. 155-173)
Enrique Belda Pérez-Pedrero
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
La cessió de sòl públic dotacional per a l'obertura de centres docents concertats: una nova manifestació de l'Estat garant (p. 174-190)
Juan Guardia Hernández, Luis Alonso
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
La regulació del Registre de grups d’interès a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (p. 191-208)
Enric Bartlett Castellà, Sílvia Vèrnia Trillo
PDF | EPUB
 

Notes

La presumpció d'innocència. Una aproximació actual al dret (p. 209-222)
Alejandro Villanueva Turnes
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 

Nota biogràfica

Autors (p. 223-225)
 
PDF | PDF (Castellano) | EPUB | EPUB