Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Núm. 49

Desembre de 2014

Articles

Transparència i dret d’accés a la informació pública. Algunes reflexions al voltant del dret d’accés a la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació i bon govern (p. 1-19)
José Luis Piñar Mañas
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
El control previ de constitucionalitat de les normes amb rang de llei. Crònica d’un escèptic (p. 20-40)
Ignacio Villaverde Menéndez
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Adopció i rebuig de les mesures d’austeritat: actuals controvèrsies en l’àmbit del dret europeu (atenció especial al rol del Comitè Europeu de Drets Socials) (p. 41-59)
Luis Jimena Quesada
PDF (English) | EPUB (English)
 
El futur de la dogmàtica dels drets (p. 60-83)
Guillermo Escobar Roca
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Consells comarcals: present i prospectiva (p. 84-101)
Esther Pano Puey, Alba Viñas Ferrer
PDF | EPUB
 
La regulació jurídica del tercer sector a Itàlia i el Projecte de llei C2617 de 2014 (p. 102-113)
Emanuele Rossi
PDF (Italiano) | PDF (Castellano) | EPUB (Italiano) | EPUB (Castellano)
 
L'articulació de la factura electrònica en la contractació pública local (p. 114-129)
Antonio García Jiménez
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
La imposició de prestacions personals en concepte de sanció en l'àmbit educatiu (p. 130-150)
Maria García García
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Auge, crisi i declivi del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència com a microcosmos intergovernamental (p. 151-176)
Marco Mazzarella
PDF (Italiano) | EPUB (Italiano)
 
El Pla Nacional d'Empreses i Drets Humans i el marc regulador de les empreses del sector públic (p. 177-202)
Encarnación Montoya Martín
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 

Notes

Reforma constitucional i forma territorial de l'Estat (p. 203-221)
Manuel Fondevila Marón
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 

Nota biogràfica

Autors (p. 222-224)
 
PDF | EPUB | PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)