Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Núm. 47, desembre de 2013

Articles

El decret llei en temps de crisi (p. 1-20)
Ana Carmona Contreras
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Reflexions sobre la universitat, la seva crisi, l'educació i la crisi econòmica (p. 21-39)
Iñaki Lasagabaster Herrarte
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Comunitats autònomes i repercussió econòmica «ad intra» de les sancions pecuniàries en el recurs per incompliment davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (p. 40-60)
Paz Andrés Sáenz de Santa María
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió (p. 61-86)
José Luis Martínez-Alonso Camps
PDF | EPUB
 
Els tribunals administratius especials de contractació pública davant les previsions de l’informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques. Balanç i prospectiva (p. 87-102)
José M. Gimeno
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Les potestats tributàries autonòmiques: present i futur de la seva configuració i el seu exercici (p. 103-127)
José Rozas Valdés
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
El gir asimètric de la nova governança econòmica europea: algunes reflexions sobre el Tractat d’estabilitat, coordinació i governança a la Unió Econòmica i Monetària (p. 128-139)
Giuseppe Martinico
PDF (English) | EPUB (English)
 
L’impacte de la reforma de la llei de costes sobre el règim jurídic del litoral català: especial referència a la reducció de l’espai protegit i a les invasions competencials (p. 140-158)
Josep Maria Aguirre i Font
PDF | EPUB
 
Un nou «joc interactiu» al tauler d'escacs del dret transnacional: la cooperació territorial transfronterera en el marc jurídic europeu (p. 159-180)
Anna Russo
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 

Nota biogràfica

Autors (p. 181-182)
 
PDF | PDF (Castellano) | EPUB | EPUB (Castellano)