Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Especial STC sobre l'Estatut

Presentació (p. 7-8)
Mercè Barceló, Xavier Bernadí Gil, Joan Vintró
PDF | PDF (Castellano)
 

Primeres opinions de juristes experts

Valoració general de la Sentència (p. 11-68)
Enoch Albertí Rovira, Miguel A. Aparicio Pérez, Xavier Arbós Marín, Mercè Barceló Serramalera, Joaquim Ferret Jacas, Joan Vintró Castells, Carles Viver Pi-Sunyer, Joaquín Tornos Mas
PDF | PDF (Castellano)
 
El Tribunal Constitucional davant l'Estatut (p. 71-78)
Antoni Bayona, Victor Ferreres
PDF | PDF (Castellano)
 
L'Estatut com a norma i la seva funció constitucional (p. 81-100)
Enoch Albertí, Josep M.Castellà; Enric Fossas; Joaquín Tornos
PDF | PDF (Castellano)
 
Catalunya com a nació i els símbols nacionals (p. 103-113)
Xavier Arbós; Fernando Domínguez
PDF | PDF (Castellano)
 
Els drets històrics (p. 117-128)
Tomàs de Montagut; Joaquim Ferret; Jaume Vernet
PDF | PDF (Castellano)
 
La llengua (p. 131-153)
Antoni Milian; Xavier Muro; Anna M. Pla;
PDF | PDF (Castellano)
 
Els drets i les garanties jurisdiccionals (p. 157-178)
Miguel A. Cabellos; Marc Carrillo; Enriqueta Expósito; Gerardo Pisarello
PDF | PDF (Castellano)
 
Les institucions. El Consell de Garanties Estatutàries: drets sense garanties? (p. 181-190)
Joaquín Tornos; Joan Vintró
PDF | PDF (Castellano)
 
Les institucions. L'exclusivitat del Síndic de Greuges (p. 191-195)
Joan Vintró
PDF | PDF (Castellano)
 
El poder judicial (p. 199-211)
Miguel A. Aparicio; Miguel A. Cabellos
PDF | PDF (Castellano)
 
El règim local (p. 215-248)
Antoni Bayona; Josep R. Fuentes; Alfredo Galán i Ricard Gracia; Josep Mir
PDF | PDF (Castellano)
 
Les competències. La doctrina del Tribunal sobre la definició de les competències. Les competències exclusives, les compartides i les executives. (p. 251-294)
Mercè Barceló; Antoni Bayona; Xavier Bernadí, Marc Carrillo, Mercè Corretja; Ramon Riu; Joaquín Tornos
PDF | PDF (Castellano)
 
Les competències. Abast territorial i efectes de les competències (p. 295-305)
Dolors Feliu; Clara Velasco
PDF | PDF (Castellano)
 
Les competències. Competència en matèria de consultes populares (p. 306-319)
Josep M. Castellà; Esther Martín
PDF | PDF (Castellano)
 
Les competències. Competència en matèria de cultura (p. 320-329)
Raimon Carrasco; Enric Fossas
PDF | PDF (Castellano)
 
Les competències. Competència en matèria de dret civil (p. 330-348)
Ferran Badosa, Joan Egea, Encarna Roca
PDF | PDF (Castellano)
 
Les competències. Competència en matèria d'immigració (p. 349-368)
Marco Aparicio; David Moya; Vicenç Aguado
PDF | PDF (Castellano)
 
Les competències. Competències desactivades (p. 369-381)
Xavier Bernadí Gil
PDF | PDF (Castellano)
 
Les relacions institucionals de la Generalitat. La participació en organismes i decisions de l'Estat: organismes constitucionals i organismes econòmics. La Comissió Bilateral Generalitat-Estat i la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals (p. 385-403)
M. Mar Pérez; Neus París
PDF | PDF (Castellano)
 
Les relacions institucionals de la Generalitat. Unió Europea i acció exterior (p. 404-414)
Andreu Olesti; Xavier Pons
PDF | PDF (Castellano)
 
El finançament (p. 417-453)
Lluís M. Alonso; M. Dolores Arias; Núria Bosch i Maite Vilalta; José A. Fernández Amor, Joan Pagès;, Montserrat Peretó; Pere Sol
PDF | PDF (Castellano)
 
La reforma de l'Estatut (p. 457-462)
Fernando Domínguez
PDF | PDF (Castellano)
 
Nous horitzons. Afectació de la Sentència a altres estatuts d'autonomia (p. 465-468)
Victor Ferreres
PDF | PDF (Castellano)
 
Nous horitzons. La impugnació de la Sentència: vies, òrgans i procediments (p. 469-478)
Antoni Bayona; Argelia Queralt
PDF | PDF (Castellano)
 
Nous horitzons. L'evolució jurídica cap a un Estat propi (p. 479-487)
Hèctor López Bofill
PDF | PDF (Castellano)
 
Nous horitzons. Balanç i perspectives (p. 488-495)
Mercè Barceló; Xavier Bernadí i Joan Vintró
PDF | PDF (Castellano)