Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Núm. 45, desembre de 2012. "L'ocupació pública"

Articles

La Funció Pública Europea (p. 1-20)
Laure Levi
PDF | PDF (Castellano) | PDF (Français)
 
L'Estatut bàsic de l'empleat públic: les competències autonòmiques (p. 21-46)
Federico Castillo Blanco
PDF | PDF (Castellano)
 
Consideracions sobre la reforma del règim d'accés a l'ocupació pública (p. 47-62)
Miguel Sánchez Morón
PDF | PDF (Castellano)
 
Cossos generals, cossos especials en el moment present: una vella polèmica (p. 63-75)
Joaquim Ferret Jacas
PDF | PDF (Castellano)
 
La funció directiva (p. 76-93)
José Bermejo, Elisa Moreu
PDF | PDF (Castellano)
 
La carrera professional i l’avaluació de l’acompliment dels funcionaris públics (p. 94-128)
Luis Arroyo Nanes
PDF | PDF (Castellano)
 
Drets individuals i col·lectius. Deures dels empleats públics en la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (p. 129-153)
Ignacio Garcia Ninet
PDF | PDF (Castellano)
 
Responsabilitat dels empleats públics. Competències autonòmiques i locals en matèria de règim disciplinari (p. 154-168)
Vicenç Aguado Cudolà
PDF | PDF (Castellano)
 

Comentari bibliogràfic i jurisprudencial

Jurisprudència i bibliografia sobre la funció pública (p. 169-190)
Gemma Geis Carreras
PDF | PDF (Castellano)
 

Estudis

La col·laboració publicoprivada en la provisió d’infraestructures de servei públic. Revisió crítica i alternatives al marc regulador actual (p. 191-214)
Joan Ridao Martin
PDF | PDF (Castellano)
 
La regulació de l’administració electrònica i els seus principis rectors (p. 215-237)
Irene Araguàs Galcerà
PDF | PDF (Castellano)
 

Nota biogràfica

Autors (p. 238-240)
 
PDF | PDF (Castellano)