Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista Catalana de Dret Públic

ISSN electrònic: 1885-8252

ISSN paper: 1885-5709

La Revista catalana de dret públic, de periodicitat semestral, publica aportacions relacionades amb qualssevol de les disciplines del dret públic. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya n'és l'entitat editora.

Els continguts de la revista a RACO són una còpia dels originals publicat al  web de la RCDP. Per fer trameses d'articles heu d'iniciar sessió / registrar-vos-hi.

La versió impresa es va publicar fins al número 44.


Imatge per a la pàgina inicial de la revista

Núm. 56

Juny 2018

 

Nota de la Direcció
Revista Catalana de Dret Públic
PDF | EPUB
 

Secció monogràfica. L'impacte de la crisi econòmica en l'Administració pública

Incidència de la crisi econòmica sobre les finances de la Generalitat (p. 1-18)
Núria Bosch Roca
PDF | EPUB | PDF (English) | EPUB (English)
 
La crisi i els drets socials en les polítiques públiques de la Generalitat (p. 19-38)
Marc Carrillo López
PDF | EPUB | PDF (Castellano) | EPUB (Castellano) | PDF (English) | EPUB (English)
 
La crisi econòmica i la seva incidència a la gestió dels serveis públics (p. 39-55)
Guillem López-Casasnovas, Ivan Planas Miret
PDF | EPUB | PDF (English) | EPUB (English)
 
L'ocupació pública després de la crisi (p. 56-77)
Joan Mauri Majós
PDF | EPUB | PDF (English) | EPUB (English)
 
La contractació pública entre 2007 i 2017: temps de crisi, temps de canvis (p. 78-104)
Xavier Padrós Castillon
PDF | EPUB
 

Secció general

Expropiació temporal d'habitatges: alteracions en el denominat procediment d'urgència i propostes d'esmena (p. 105-124)
Cristina Argelich Comelles
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Europeïtzació directa i indirecta dels sistemes administratius nacionals. Implementació i efectes indirectes de les directives sobre informació mediambiental en una perspectiva comparada (p. 125-136)
Cristina Fraenkel-Haeberle, Johannes Socher
PDF (English) | EPUB (English)
 
Els drets de les dones. Les generacions de drets i els antecedents històrics de la lluita per la igualtat (p. 137-158)
Xosé Manuel Pacho Blanco
PDF (Galego) | EPUB (Galego)
 
Anàlisi del règim disciplinari dels estudiants universitaris. Especial referència als comportaments fraudulents i al plagi, en particular (p. 159-176)
Anna Pallares Serrano
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
El conflicte d'interessos en el Parlament (p. 177-197)
Catalina Ruiz-Rico Ruiz
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 

Dossier

Dossier sobre l’impacte de la crisi econòmica en l’Administració pública (p. 198-252)
Ricard Gracia Retortillo
PDF | EPUB
 

Nota biogràfica

Autors (p. 253-254)
 
PDF | EPUB | PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)