Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La situació administrativa de segona activitat aplicable a determinats cossos especials de funcionaris

Joan Trayter Jiménez

Resum


Hi ha uns cossos de funcionaris (cossos de policia, cossos de bombers, cossos d'agents penitenciaris o cossos d’agents rurals) que requereixen, com a condició per accedir-hi, superar determinades proves físiques i psicotècniques, motivades per les especials i particulars tasques que se'ls encomanen. Precisament per això, en les convocatòries d'accés a aquests cossos especials no es preveuen reserves de places per a persones amb algun tipus de discapacitat, com passa amb la resta de llocs de treball públics.

Per a aquells supòsits en què aquests funcionaris, per circumstàncies sobrevingudes (edat, incapacitat) no puguin prestar els serveis operatius propis del cos o els puguin prestar només sotmesos a certes limitacions, s'ha regulat de forma dispersa i poc homogènia la situació administrativa especial de pas a una segona activitat, que habilita el funcionari a ocupar un lloc de treball en la seva nova condició.


Text complet: PDF (Castellano) EPUB (Castellano)