Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La difusió d’informació pública com a instrument per a la prevenció de la corrupció: una aproximació des de la legislació autonòmica

Agustí Cerrillo i Martínez

Resum


La transparència facilita el seguiment de l’activitat dels càrrecs i dels treballadors públics, i dificulta que sorgeixin els conflictes d’interessos i la corrupció, que floreixen tan bé en l’opacitat i el secret. Tal com han posat en relleu diversos estudis empírics, l’augment d’informació suposa una reducció de la corrupció.

En els últims mesos, comunitats autònomes diferents han aprovat normes sobre transparència que desenvolupen el que es preveu amb caràcter bàsic a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Concretament, aquestes normes preveuen la creació de portals de transparència des d’on les administracions públiques i la resta de subjectes obligats hauran de difondre informació. Una informació que haurà de complir unes característiques determinades per garantir-ne la qualitat i l’accessibilitat.

A l’article es fa una anàlisi de la difusió de la informació pública a través d’internet a partir de les normes autonòmiques aprovades fins ara, amb l’objectiu de conèixer l’impacte que poden tenir en la prevenció i lluita contra la corrupció i per plantejar-ne, posteriorment, la possible eficàcia.


Text complet: PDF (Castellano) EPUB (Castellano)