Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La cessió de sòl públic dotacional per a l'obertura de centres docents concertats: una nova manifestació de l'Estat garant

Juan Guardia Hernández, Luis Alonso

Resum


L'última reforma de la Llei orgànica d'educació acull una nova fórmula de suport a l'ensenyament privat sostingut amb fons públics a Espanya: la cessió de sòl públic per a la construcció i gestió de centres docents concertats. Aquesta operació sembla respondre a diverses tendències. En primer lloc, a la redistribució de tasques entre Estat i societat, per a una major racionalització del sector públic. En segon lloc, a una major tutela de la llibertat d'ensenyament reconegut a l'article 27 de la CE. Amb tot, aquesta evolució des de l'Estat prestacional a l'Estat garant requereix observar certes cauteles derivades de la naturalesa jurídica dels concerts escolars, en especial la igualtat de tracte en l'accés a aquests.


Text complet: PDF (Castellano) EPUB (Castellano)