Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les funcions del personal eventual en la jurisprudència

Nuria Garrido Cuenca, Francisco Delgado Piqueras

Resum


Aquest estudi analitza de manera exhaustiva la jurisprudència dels tribunals contenciosos administratius sobre les funcions de confiança i assessorament del personal eventual que la llei els encomana, sense concretar en què consisteixen. Aquesta indefinició ha generat nombrosos conflictes i litigis, aguditzats per la crisi econòmica. La Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, estableix límits al nombre de llocs de personal eventual, segons la població del municipi, però no n’aborda la definició de les funcions. Per la qual cosa, la jurisprudència, que aquest treball sistematitza amb sentit crític, continua sent l'única orientació sobre aquest tema.


Text complet: PDF (Castellano) EPUB (Castellano)