Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els convenis de col·laboració en matèria educativa entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals: morfologia i contingut (1999-2010)

Lluís Medir Tejado

Resum


L’article analitza dotze anys de relacions intergovernamentals entre el Departament d'Ensenyament i els governs locals catalans a través de l’estudi dels 6082 convenis signats entre ambdós nivells administratius de 1999 a 2010. L’objectiu principal de l’article és mostrar com s'han desplegat les principals polítiques educatives en l’àmbit local i quin encaix se’ls pot donar una vegada aprovada la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). Per això, es parteix de l'estudi dels convenis de col·laboració interadministrativa com a instruments de col·laboració extremadament dúctils utilitzats principalment per a la delegació i el finançament de competències i la creació de serveis públics municipals. Aquest article analitza tant l’extensió com la naturalesa de les relacions de col·laboració entre els governs locals catalans i la Generalitat de Catalunya en matèria educativa, i dóna compte de la importància que tenen els convenis com a instruments de regulació d'acords polítics. El disseny institucional dels convenis és el punt de partida per a realitzar una anàlisi empírica que il·lustra la naturalesa juridicopolítica de les relacions establertes en matèria educativa i els efectes que produeixen en els governs locals.


Text complet: PDF (Castellano) EPUB (Castellano)