Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Reconeixement i protecció del dret d'accés als documents públics a Quebec. Referència especial a la Comissió d'Accés a la Informació

Clara Velasco Rico

Resum


Aquest estudi se centra en l'anàlisi de la Llei d'accés als documents públics i de protecció de les dades personals de Quebec, aprovada el 1982. En primer lloc, s'examina l'objecte de la Llei i els principis fonamentals que la inspiren, així com l’àmbit d'aplicació. Posteriorment, se centra en la regulació específica del dret d'accés i en el règim d'excepcions i restriccions previst, també en el disseny del procediment d'accés. A continuació, s'estudien, amb especial atenció, els mecanismes de protecció del dret que preveu la norma, i es presta una atenció especial al règim de la Comissió d'Accés a la Informació. Aquesta anàlisi conclou amb unes consideracions sobre l'exemple que pot suposar el sistema de garantia del dret d'accés a Quebec per a les comunitats autònomes (CCAA). Actualment, aquesta reflexió sembla oportuna perquè diverses CCAA, entre elles Catalunya, estan elaborant normes de desenvolupament de la Llei 19/2013, 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Text complet: PDF (Castellano) EPUB (Castellano)