Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'aplicació de la Llei general tributària a les comunitats autònomes

Susanna Sartorio Albalat

Resum


Aquest treball té per objecte analitzar l'àmbit d'aplicació de la Llei general tributària a les comunitats autònomes, en especial, en matèria de procediments d'aplicació dels tributs. Partint de l'ambigua formulació de l'article d’aquesta llei, s'analitza l'abast dels diferents títols competencials que el precepte esmenta des de la jurisprudència constitucional i atenent al règim jurídic divers aplicable als tributs propis i als tributs cedits.


Text complet: PDF (Castellano) EPUB (Castellano)