Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els drets fonamentals en perspectiva multinivell. Reflexions entorn dels seus efectes

Teresa Freixes

Resum


Aquest treball analitza com el sistema jurídic multinivell, derivat de les relacions jurídiques que imposen la globalització i la inserció en la Unió Europea, pot repercutir, positivament o negativament, en l’eficàcia dels drets fonamentals. Els paràmetres que incideixen en aquesta anàlisi també comporten una perspectiva multinivell i es deriven de la configuració que avui en dia obtenen els valors en els quals es fonamenten els sistemes jurídics, i de com es desenvolupen en els diferents nivells de regulació jurídica, incidint en els drets fonamentals.

Per tal de mostrar les implicacions juridicoconstitucionals d’aquesta perspectiva, s’analitzen dos exemples. D’una banda, un exemple en què la implementació pot ser considerada com a positiva; és el cas de la regulació multinivell de la igualtat entre dones i homes. D’altra banda, també s’examina un altre exemple en què una aplicació formal del multinivell, allunyada dels valors que han de presidir l’ordre jurídic a tots els nivells, pot comportar conseqüències menys positives per als drets fonamentals, com ha estat el cas del desenvolupament de l’anomenada "regla d’or" pressupostària i els seus efectes en els drets prestacionals.


Text complet: PDF EPUB