Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El Pla Nacional d'Empreses i Drets Humans i el marc regulador de les empreses del sector públic

Encarnación Montoya Martín

Resum


El projecte d'implementació dels Principis Rectors de l'ONU sobre les empreses i els drets humans a Espanya a través del Pla Nacional d'Empreses i Drets Humans actualment en elaboració, s'insereix en un context de crisi econòmica caracteritzada a Espanya per la imperiosa necessitat de fomentar l'ocupació i la internacionalització de la nostra economia.

La Llei 2/2011, d'Economia Sostenible, fa una referència expressa a la responsabilitat social de les empreses i a criteris de sostenibilitat en la gestió de les empreses públiques, la qual cosa comprèn el respecte als drets humans. No obstant això, el seu abast és limitat, tant pel que fa a l'àmbit subjectiu com a l'objectiu o contingut de la seva regulació.

Respecte al deure de l'Estat de protecció així com a la responsabilitat de les empreses de respectar els drets humans, els Principis Ruggie estableixen expressament el nexe especial existent entre l'Estat en un sentit lat i determinades empreses, és a dir, entitats instrumentals del sector públic.

Els Principis Rectors de l'ONU són una manifestació del dret global que situa en el centre del sistema la dignitat de la persona. La incorporació expressa de tals principis amb mecanismes jurisdiccionals i no jurisdiccionals de reparació constitueixen un motor de progrés i un element a tenir en compte en la racionalització de l'Administració i les seves estructures, que contribueixen a satisfer el dret a una bona administració.Text complet: PDF (Castellano) EPUB (Castellano)