Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'articulació de la factura electrònica en la contractació pública local

Antonio García Jiménez

Resum


La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, preveu la utilització obligatòria de la factura electrònica en les compres públiques. Entre els subjectes situats dins el seu àmbit subjectiu hi ha les entitats locals, que han de disposar d'un punt general d'entrada de factures electròniques i d'un registre comptable que permeti als proveïdors presentar les seves factures en format electrònic. Aquest treball pretén servir de guia a les entitats locals en la implementació dels registres necessaris per implantar la factura electrònica en les compres públiques locals, desglossant per a això les diverses opcions de què disposen i formulant suggeriments al respecte.


Text complet: PDF (Castellano) EPUB (Castellano)