Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les potestats tributàries autonòmiques: present i futur de la seva configuració i el seu exercici

José Rozas Valdés

Resum


La literatura científica espanyola relativa al marc competencial tributari autonòmic produïda des de 1978 és amplíssima. És difícil, doncs, aportar alguna cosa sobre aquest tema que no s'hagi dit ja. El propòsit d'aquest treball és aproximar-se a l'estat present de l'atribució i l’exercici efectiu de potestats tributàries per part de les comunitats autònomes —en impostos cedits com a propis— (epígraf 1), per a, des de l'exposició dels principis que la jurisprudència constitucional ha construït sobre això (epígraf 2), concloure amb algunes conclusions i perspectives que van més enllà del model competencial tributari —una sola de les peces del sistema de finançament autonòmic— (epígraf 4), a la llum de tres exemples paradigmàtics de les tensions que presideixen el seu desenvolupament (epígraf 3).


Text complet: PDF (Castellano) EPUB (Castellano)