Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió

José Luis Martínez-Alonso Camps

Resum


En la primera part d’aquest article s’analitza el fenomen de les personificacions instrumentals locals (PIL), tant de les funcionals (organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils locals), com de les cooperatives (mancomunitats, consorcis i societats mercantils constituïdes per diversos ens locals). L’estudi inclou dues dimensions: la quantitativa, que centra el seu objectiu en determinar el nombre de personificacions existents i classificar-les; i la qualitativa, en la qual l’anàlisi persegueix descriure i caracteritzar el fenomen i explicar els seus problemes i dificultats de funcionament, com també els criteris de funcionalitat i les alternatives a la seva constitució. La segona part del treball revela com s’ha invertit la tendència al creixement que havia caracteritzat el fenomen de les PIL. L’estudi dels projectes de llei aprovats el mes de juliol de 2013 pels governs estatal (de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local) i català (de governs locals de Catalunya) mostra que les propostes normatives contenen limitacions severes a la creació d’aquestes personificacions i d’altres ens vinculats a les entitats locals, així com un conjunt de mesures restrictives tendents al redimensionament del sector públic local, que, si s’aproven finalment, constituiran una manifestació més del declinar de l’auge de les PIL.


Text complet: PDF EPUB