Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La regulació de l’administració electrònica i els seus principis rectors

Irene Araguàs Galcerà

Resum


Actualment, ens trobem immersos en un procés de globalització i tecnificació a què les administracions públiques, com a part integrant de la societat, no poden romandre alienes. Totes les administracions, en els seus diferents nivells i àmbits d’actuació, han introduït les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la seva activitat, i això ha posat en marxa un procés de transformació de caràcter cultural, organitzatiu i jurídic que ha fructificat en un nou model de gestió de l’activitat pública conegut amb el nom d’administració electrònica.

L’ús de les noves tecnologies i la transició d’una administració en paper a una administració electrònica han comportat una sèrie de reformes del nostre ordenament jurídic: noves normes i la reforma d’altres de ja existents que regulen els aspectes tècnics derivats de la utilització de les noves tecnologies per part de l’Administració, així com els drets i les garanties dels quals estan revestits els ciutadans quan es relacionen amb l’Administració per mitjans telemàtics. Amb aquest teló de fons, podem definir una llista de principis que han de regir l’actuació de l’administració electrònica i en la qual s’erigeixen com a protagonistes els qui persegueixen garantir la igualtat i la no-discriminació dels ciutadans, i combatre la denominada bretxa digital.


Text complet: PDF PDF (Castellano)