Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Consideracions sobre la reforma del règim d'accés a l'ocupació pública

Miguel Sánchez Morón

Resum


L'aprovació de l'Estatut bàsic de l'empleat públic l'any 2007 va obrir la possibilitat d'introduir canvis significatius en el model tradicional de selecció dels funcionaris públics implantat al país, un model basat en les oposicions, que és massa formalitzat i que, de fet, s'ha anat abandonant gradualment en els últims temps a favor de procediments que garanteixen en menor mesura l'aplicació dels principis d'igualtat i de mèrit i capacitat. Tanmateix, fins ara l'EBEP amb prou feines s'ha desplegat per lleis estatals i autonòmiques, i les escasses lleis aprovades a aquest efecte són molt poc innovadores en matèria de selecció. El present article, partint del text de l'EBEP i dels suggeriments de la Comissió d'experts constituïda per preparar-lo, estudia els principals problemes pendents i les possibles alternatives legals. En virtut d'això, formula una sèrie de propostes de reforma, fundades tant en una major garantia dels principis constitucionals com en la necessitat d'agilitar els processos de selecció i de flexibilitzar els sistemes aplicables.


Text complet: PDF PDF (Castellano)