Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Funció Pública Europea

Laure Levi

Resum


La funció pública europea està formada per funcionaris europeus sotmesos a un Estatut i per agents contractuals de dret públic. L’Estatut, principal fonament de la funció pública europea, té la finalitat de regular les relacions jurídiques entre les institucions i els seus funcionaris, establint entre aquests drets i obligacions recíproques. Funcionaris i agents són, per tant, titulars de drets previstos a l'Estatut i al dret primari (com els drets de defensa, el dret a la motivació, la llibertat d'expressió, la llibertat sindical, el respecte de la vida privada i familiar). Però també són titulars de deures i obligacions la violació dels quals pot donar lloc a mesures disciplinàries i a la ruptura de la relació laboral. Les institucions europees esperen que el seu personal respecti les altes normes professionals i ètiques. L’Estatut estableix i organitza els drets i obligacions dels funcionaris. També organitza el règim disciplinari, és a dir, el règim que s'aplica quan un funcionari – o  antic funcionari – ignora les seves obligacions professionals, ja s’hagi comès la falta de manera voluntària o per negligència.


Text complet: PDF PDF (Castellano) PDF (Français)