Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els efectes de la implantació de l'EEES en l'avaluació de la competència docent a Espanya

Arturo Galán

Resum


Els documents oficials relatius a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) contenen poques pautes sobre els canvis exigits en l'ensenyament universitari; la documentació es limita a declarar que els canvis s'haurien d'orientar cap a 1) un ensenyament centrat en l'aprenentatge i b) un aprenentatge la finalitat del qual sigui l'adquisició de competències acadèmiques i professionals. A partir d'aquestes pautes senzilles, les agències nacionals de qualitat i els òrgans rectors de les universitats han dissenyat un conjunt de polítiques d'avaluació que implica importants canvis metodològics en les pràctiques docents quotidianes. Aquest article ofereix un repàs crític del nou context europeu i dels nous trets que defineixen la professió docent a la universitat (és a dir, les destreses professionals que la posada en marxa de l'EEES li exigeix al professorat). Com a resultat de l'estudi, es proposen, dins del marc de l'EEES, cinc trets que defineixen la competència docent. Es recomana que aquestes dimensions siguin considerades en el disseny de models per avaluar la qualitat de la docència universitària. Finalment, s'examina la idoneïtat del Programa Docentia d'ANECA per a l'avaluació dels professors en aquest context.

Text complet: PDF (English)