Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Intervencions arqueològiques i paleontològiques a Lleida durant l’any 2016

Joan Bernal Capdevila

Resum


A continuació es presenta la llista d’intervencions classificades i uns gràfics quantitatius, no desenvolupats, de manera similar a com s’ha anat fent any rere any per tal de seguir amb la lectura de la comparació i evolució d’aquestes variables. Som conscients que aquestes dades que es presenten només mostren indicadors quantitatius, poden ser discutibles en la seva representativitat de la realitat de l’activitat arqueològica a les terres lleidatanes. Les anàlisis de major profunditat i que puguin entrar en una descripció més qualitativa tant de les intervencions com dels seus resultats, depassen els objectius d’aquest text, que pretén ser merament informatiu.

Text complet: PDF