Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les inscripcions ibèriques i llatines del Cogul (les Garrigues, Lleida)

M. Isabel Panosa Domingo, Isabel Rodà De Llanza, Jürgen Untermann

Resum


Aquest article sintetitza les investigacions prèvies sobre les
inscripcions ibèriques i llatines de la Roca dels Moros del Cogul i
aporta una nova anàlisi dels seus textos a partir dels darrers treballs
de documentació gràfica efectuats en el jaciment. Es presenta un
nou calc integral del conjunt, al qual s’ha aplicat un tractament
específic de les imatges i dels signes que ha posat de manifest
importants detalls anteriorment ocults. El nou material gràfic ha
permès fer una revisió de les lectures precedents d’aquests textos,
ampliar-les i aportar nous elements per a la interpretació del contingut.
Es comenta l’atribució votiva d’una part de les inscripcions
en el context d’un possible santuari d’origen preromà i també
s’ofereixen noves aportacions referents a l’àmbit de la toponímia
o de les indicacions de tipus territorial.

Text complet: PDF