Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Obsessa Terrachona marithimas urbes obtinuit L’impacte de la conquesta visigoda de Tàrraco per Euric segons les fonts escrites i l’arqueologia

Meritxell Pérez Martínez

Resum


Les fonts escrites situen a l’últim terç del segle v la conquesta
visigoda de Tàrraco pels exèrcits del rex Euric i, amb ella, la del
conjunt de la província romana. La historiografia tradicional va
interpretar aquests episodis com l’inici d’una fase de decadència
irreversible que hauria portat com a conseqüència una pèrdua
significativa de les antigues atribucions de la ciutat en tant que
capital de la Tarraconense romana. L’objectiu d’aquest article és
proporcionar una relectura de les fonts convencionals que permeten
afrontar l’estudi històric de l’impacte de la conquesta visigoda de
Tàrraco d’acord amb els paràmetres renovadors de la historiografia
recent, desenvolupada en àmbit europeu. L’estudi de les fonts tex-
tuals, amb una perspectiva actual, revela un impacte limitat dels
inicials episodis de conquesta, així com una preservació significativa
de l’antic entramat social pels visigots. Les conclusions provinents
de l’estudi arqueològic ocupen un lloc fonamental en la superació
d’antigues interpretacions, alhora que avalen una continuïtat im-
portant de les dinàmiques de transformació urbanística iniciades
per la ciutat tardana en un moment anterior.

Text complet: PDF