Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El futur del Museu d’Arqueologia de Catalunya


Resum


La història recent del Museu d’Arqueologia de Catalunya ha passat per diverses etapes des del punt de vista jurídic i de gestió. Després que per disposició de la Llei 17/1990 de museus fos creat com a museu nacional (disposició addicional 1 i trets essencials en la disposició addicional 2), el 2007 l’anomenat Pla de Museus de Catalunya en plantejava la dissolució en un anomenat Museu de Societat. En aquesta línia s’han presentat (2012) les “Bases del Nou Pla de Museus de Catalunya” i s’ha disposat la creació d’una Agència Catalana del Patrimoni Cultural que gestionarà una sèrie d’equipaments, entre els quals el MAC, cosa que suposaria la pèrdua de la seva condició d’ens autònom. Totes aquestes circumstàncies, sumades a la situació fàctica que pateix de fa anys la institució, ens ha fet pensar que fóra interessant dedicar el Debat d’aquest número 22 de la Revista d’Arqueologia de Ponent a “El futur del Museu d’Arqueologia de Catalunya”.
Hem demanat la col·laboració a diverses persones que per raons institucionals o professionals, o bé ambdues alhora, hem cregut que voldrien fer sentir la veu en aquesta qüestió (Josep M. Carreté, Josep
Guitart, Francesc X. Hernández, Pere Izquierdo, Xavier Llovera, Ferran Mascarell, Xavier Menéndez, Miquel Molist, Jordi Pardo, Núria Rafel, Joan Sanmartí, Joan Santacana, Francesc Tarrats). Algunes no han pogut o bé no han volgut participar. En les línies que segueixen presentem les aportacions que hem rebut en relació amb la qüestió.

Text complet: PDF