Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Qüestiió: quaderns d'estadística i investigació operativa

ISSN electrònic: 2013-8849

ISSN paper: 0210-8054

Qüestiió va ser la continuació de Cuadernos de estadística aplicada e investigación operativa (1977-1986). Ja amb el nom Qüestiió, la primera sèrie [volums 1 (1987) a 15 (1991)] va ser publicada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb el nom estès de Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informàtica i Investigació Operativa. A partir del vol. 16 (1992) va ser editada per l'Idescat amb el patrocini de la UPC, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona i el mateix Idescat, i amb la col·laboració de la International Biometric Society. La periodicitat era quadrimestral, i publicava regularment originals sotmesos a una avaluació prèvia en seccions dedicades a l'estadística oficial, l'estadística general, la investigació operativa i la biometria, així com treballs docents, problemes, comentaris de llibres i recensions de nou programari en aquests àmbits. També promovia ressenyes d'activitats institucionals a l'entorn de l'estadística i la investigació operativa. Qüestiió acceptava originals en anglès, francès i qualsevol llengua oficial de l'Estat espanyol, els quals s'acompanyaven sempre d'un breu resum en català.

L'any 2003 la revista fou continuada per SORT (Statistics and Operations Research Transactions).


2002: Vol.: 26 Núm.: 3


Portada