Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

The oppressive construction of poverty in Brazil and its consequences in the psyche

James Ferreira Moura, Verônica Morais Ximenes, Jorge Castellá Sarriera

Resumen


La configuració social de la realitat constitueix la psique humana. A continuació, pretenem analitzar el procés històric de la pobresa a la cultura brasilera i les seves conseqüències a la psique començant a partir d'una revisió no sistemàtica de la literatura. Així, al Brasil, la pobresa soporta un procés estagmatitzant de la construcció social i ideològica de les persones pobres. També identifiquem que als darrers anys hi ha hagut una sèrie de mesures governamentals per combatre la pobresa. Ens adonem, per tant, el desenvolupament d'una web complexa en què les relacions de poder i opressió estan integrades en la forma de reconeixement i a la psique d'aquesta població en situació de pobresa, així com de l'existència de moviments de resistència. és necessari, doncs, enfortir les potencialitats de la gent pobre i desvetllar aquestes pràctiques d'opressió com a part del procés d'eradicació de la pobresa al Brasil.

Texto completo: PDF (English)