Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Evolució de la xarxa viària del territori de Tortosa entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana

Joan Negre Pérez

Resum


En aquest treball es presenta una nova lectura del traçat de les vies existents durant l’Antiguitat i l’Edat Mitjana al
territori de Tortosa, entès aquest en un sentit ampli. Mitjançant la revisió de les fonts escrites i arqueològiques, així com de
les aportacions pròpies provinents d’una campanya bianual de prospeccions arqueològiques, es poden matisar algunes
velles propostes respecte al recorregut de la xarxa viària antiga i medieval, així com de les transformacions que aquestos
eixos patiren a través dels segles. Es concreta, a més, la metodologia emprada per a la realització d’aquest treball, on els
Sistemes d’Informació Geogràfica han jugat un paper important en la integració de totes les informacions provinents de
les fonts històriques principals.

Text complet: HTML