Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La devoció als Sants Màrtirs de Manlleu i la seva arqueta reliquiari conservada al MEV

Joan Arimany Juventeny

Resum


L’arqueta dels Sants Màrtirs de Manlleu, que es donava per desapareguda des del mes de juliol de 1936, ha estat identificada entre les peces exposades a la col·lecció permanent d’orfebreria del Museu Episcopal de Vic (MEV 16638). Es tracta d’un reliquiari d’argent que, des de la seva realització pels volts de 1700 i fins a la Guerra Civil, guardava les restes dels màrtirs Víctor, Pacífic, Justa i Clara, que havien estat lliurades a la parròquia de Santa Maria de Manlleu pel canonge Miquel Riera procedents de Roma. Malgrat la manca de documentació que les autentifiqués, les relíquies van ser objecte de celebracions litúrgiques i manifestacions de religiositat popular. El reconeixement ha propiciat l’estudi aprofundit de la peça i de la seva significació religiosa en el marc social de la població manlleuenca, cal contextualitzar-la en
els temps posteriors a la Contrareforma, en la devoció a les relíquies de sants i en les mostres col·lectives de religiositat popular a Osona.

Text complet: PDF