Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Núm. 21 (2016): Lingue in contatto in Italia — Letteratura catalana e letteratura italiana fra Medioevo e Rinascimento

Lingue in contatto in Italia — Letteratura catalana e letteratura italiana fra Medioevo e Rinascimento

Dossier 1

Presentació (p. 7-10)
Editore Quaderns
PDF (Italiano) | PDF
 
Marcadors del discurs italians en situació de contacte lingüístic. El cas dels indicadors de reformulació (p. 11-26)
Ilaria Fiorentini
PDF (Italiano)
 
Italià i alemany en contacte: algunes observacions macro- i microsociolingüístiques al Tirol del Sud (p. 27-44)
Simone Ciccolone
PDF (Italiano)
 
Espanyol i italià en les segones generacions de migrants hispanòfons a Itàlia (p. 45-62)
Maria Vittoria Calvi
PDF (Italiano)
 
La italianització dels dialectes: una ressenya (p. 63-74)
Massimo Cerruti
PDF (Italiano)
 
Estratègies i mètodes d'individuació dels catalanismes en el sicilià (p. 75-90)
Lorenzo Azzaro
PDF (Italiano)
 

Dossier 2

Presentació (p. 93-96)
Editore Quaderns
PDF | PDF (Italiano)
 
Fluxos literaris entre Itàlia i la Corona d’Aragó al Cinccents. Cinc exemples (p. 97-112)
Pep Valsalobre
PDF
 
Els versos estranys del «Sermó» de Muntaner (p. 113-130)
Lola Badia
PDF (Italiano)
 
Ausiàs March i els italians (p. 131-150)
Raffaele Pinto
PDF (Italiano)
 

Articles

Els verbs locatius com a variants de verbs de suport (p. 153-166)
A. Cicalese, E. D'Agostino, A. M. Langella, I. Villari
PDF (Italiano)
 
Yxart i Capuana, la dificultat de ser el primer (p. 167-182)
Emanuela Forgetta
PDF
 
Entre palimpsest i paratext: els epígrafs de Consolo (p. 183-192)
Dario Stazzone
PDF (Italiano)
 

Ressenyes

Consolo, Vincenzo (2014). «Conversación en Sevilla» (p. 195-200)
Nicolò Messina
PDF (Italiano)
 
Frasca, Damiano; Lüderssen, Caroline; Ott, Christine (eds.) (2015). «Costruzioni e decostruzioni dell’io lirico nella poesia italiana da Soffici a Sanguineti» (p. 201-206)
Franco Sepe
PDF (Italiano)
 
Pistolesi, Elena; Pugliese, Rosa; Gili Fivela, Barbara (eds) (2015). «Parole, gesti, interpretazioni. Studi linguistici per Carla Bazzanella» (p. 207-210)
Cesáreo Calvo Rigual
PDF (Italiano)