Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Feminism and gendered bodies: On female initiation rituals in Northern Mozambique

Signe Arnfred

Resum


Els rituals d’iniciació femenins en el nord de Moçambic matrilineal es poden conceptualitzar com a construccions socials de les dones, incloent-hi construccions socials de cossos femenins en termes d’escultura corporal, disciplina (certs gestos i moviments) i comportament corporal en sentit ampli del terme: ornamentació, perfum, etc. Segons feministes africanes com Ifi Amadiume, Oyeronke Oyewumi i Sylvia Tamale, aquestes construccions no s’haurien d’interpretar com a subordinació femenina al desig masculí ans més aviat de forma més ambigua, incloent-hi aspectes tant de subordinació com d’empoderament. Aquest article, basat en materials recollits al nord de Moçambic (província de Nampula) tracta temes de sexualitat, poder, així com de la relació entre gènere i corporalitat.

Abstract

Female initiation rituals in matrilineal northern Mozambique may be conceptualized as social constructions of women, including social constructions of female bodies in terms of body sculpting, body discipline (certain gestures and movements) and body demeanor in a broader sense: ornaments, perfume etc. According to African feminists such as Ifi Amadiume, Oyeronke Oyewumi and Sylvia Tamale, such constructions should not be interpreted as female subordination to male desire, but rather in more ambiguous ways, including aspects of empowerment as well as subordination. Based on data from northern Mozambique (Nampula Province) the paper discusses issues of sexuality, power and gendered corporeality.

Text complet: PDF