Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'establiment dels cursos de mecànica a l'Escola industrial de Barcelona

Carles Puig Pla

Resum


Durant el primer curs de funcionament de l'Escola Industrial de Barcelona (1851-52) es
varen establir els ensenyaments de Mecànica pura i de Mecànica i tecnologia industrial.
Tot i tractar-se d'una escola de nova creació, les classes de mecànica pràctica
s'entroncaven amb una llarga tradició de Catalunya lligada a la tasca docent de la Junta
de Comerç. El Gabinet de Màquines de G. Faralt (1804) i la càtedra de Maquinària de
H. Bordeje (1831) tingueren continuïtat en els ensenyaments de Mecànica i tecnologia
industrial. Pel que fa a la vessant teòrica de la mecànica, el precedent llunyà està
vinculat a l'Escola de Mecànica (1808) de F. Santponç i el precursor immediat es troba
en les classes de Mecànica racional que, a partir del curs 1847-48, va fer L. Presas a la
Universitat de Barcelona.
En tots els casos hi ha un clar predomini del model i textos usats en diverses
institucions franceses tot i que no es pot menysprear la influència anglesa. Podem
constatar que alumnes de les primeres classes de mecànica varen utilitzar els seus
aprenentatges en el decurs de la seva activitat professional posterior.

Text complet: HTML