Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier escoles de la ciutat

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Activat Revisats per persones expertes

L'habitatge a l'entorn metropolità de Barcelona. Un marc de referència per a l'hospitalet

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Activat Revisats per persones expertes

La promoció residencial an l'Hospitalet de Llobregat en la década de los 90

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Activat Revisats per persones expertes

La casa: un afer de família a l'Hospitalet dels noranta

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Activat Revisats per persones expertes

L'habitatge a Collblanc i la Torrassa

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Qüestionaris d'opinió

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Activat Revisats per persones expertes

El nou Consell de Redacció de Quaderns d'Estudis

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Activat Revisats per persones expertes

La voz como testimonio. Mujeres sindicalistas de l'Hospitalet, de Consuelo Asins Muñoz

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

La voz del Llobregat i l'Estaca: Dos oasis per a dues èpoques en el desert de la premsa periòdica a l'Hospitalet

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Una aproximació a l'estudi de les alteracions territorials del terme municipal de l'Hospitalet de Ll., 1920 i 1933

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Projecció d'una cartografia artística a l'Hospitalet. El Taller de Pubilla Kasas (1977-2002), de Dolors Juàrez Vives

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Coneixement, usos i actituds sobre la llengua catalana a l'Hospitalet, d'Anna Simó i Castelló

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Obertura jornades

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Àmbit 1. Espai, treball i vida. Transformacions econòmiques i urbanístiques

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Àmbit 2. Societat i poser. Canvis en l'estructura política i social

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Àmbit 3. Persones, identitats i cultures. Interculturalitat i processos de creació d'identitats

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Conferència i missatge de cloenda

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Tancament Jornades

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

1. Els inicis (del segle XIX fins al 1939

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

2. De la postguerra fins als nostres dies (1939-1996)

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

1. El cinema, art del segle XX

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

2. El cinema arriba a l'Hospitalet

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

3. Del sonor a la col·lectivització (1930-1939)

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

4. El cinema a la postguerra: l'únic espectacle possible

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

5. Cinemes de barri: del boom al crac

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

6. El cinema amateur

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

7. Cine-fòrums i cine-clubs

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

8. El futur del cinema a la ciutat

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

9. Bibliografia i fonts

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

L'Hospitalet antifranquista. Taula rodona, 15 de juny de 1995

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

La transició democràtica. Taula rodona, 1 de febrer de 1996

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Memòries de mestres

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes