Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La informació especialitzada en R+D+I a Catalunya

Llorenç Arguimbau Vivó

Resum


En l’actualitat resulta imprescindible descriure, mesurar, analitzar i avaluar un sistema de R+D+I. Usar informació de qualitat és un element essencial per a la gestió i avaluació de les realitzacions científiques i tecnològiques. Malauradament, aquesta tasca d’estudi i valoració presenta nombroses dificultats. A més d’ajudar directament l’activitat científica i tècnica a través de biblioteques i serveis d’informació especialitzada, els documentalistes poden col•laborar a agrupar, unificar, analitzar, recuperar i difondre les dades sobre R+D+I.

Abstract
In the present it is very important to describe, measure, analyze and evaluate a R+D+I system. To use quality information is an essential element for the right management and evaluation of the scientific and technological breakthroughs. Unfortunately, this task of study and appraisal shows numerous difficulties. Besides from directly helping the scientific and technical activity with libraries and specialized information services, the documentalists can collaborate arranging, unifying, analyzing, retrieving and spreading the R+D+I data.

Text complet: PDF