Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Fonaments d’anàlisi estratègica de la informació

Víctor Cavaller

Resum


Les organitzacions, en l'actual societat informacional, si pretenen ser competitives, no poden estar exposades al risc de la ignorància però si pretenen la sostenibilitat del seu progrés, no poden estar exposades a una pressió externa, extrema i continuada, desbordant d'informació sense els filtres que ordenin la seva rellevància. L'essencial per a les organitzacions no és la informació, sinó el flux d'informació seleccionada i tractada que aquestes són capaces d'assimilar i que els resulta útil per dissenyar la seva estratègia. Davant d'aquest just requeriment, la intel•ligència competitiva definida com el procés sistemàtic d'obtenció, tractament, anàlisi, representació, interpretació, difusió de la informació sobre la indústria i els competidors, orientat a donar suport a la presa de decisions directives, representa una funció organitzativa d'un enorme valor estratègic.

Abstract
If the organizations, in the current information society, intend to be competitive, they cannot be exposed to the risk of the ignorance. But if they aim for continuity in their progress, they cannot be exposed at a external, extreme and continued pressure either, because this would burst the organization with too much information without the filters that sort its significance. The key for the organizations is not the information, but the flow of selected and treated information that these are capable of assimilating and that is useful for them to design their strategy. In front of this righteous requirement, Competitive Intelligence, defined as the systematic process of obtention, treatment, analysis, representation, interpretation, and diffusion of the information about industry and the competitors, all with the final objective of giving support to the decision making process, represents an organizational function with huge strategic value.

Text complet: PDF