Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Col·lecció programaris: SciFinder

Víctor Cavaller

Resum


SciFinder és un programari informàtic de CAS dissenyat principalment per a l'ús per part de químics professionals d'organitzacions comercials. Existeixen versions tant per a S.O. Windows com per a Macintosh. SciFinder Scholar és la versió pensada per a universitats i altres institucions acadèmiques, en la qual no estan presents certes característiques per a recerques en diverses bases de dades simultàniament. Les dues versions han estat dissenyades amb interfícies gràfiques, i per això són especialment apropiades per a la recerca en bases de dades d'estructures químiques. Des de l’any 2008, CAS ofereix una versió web de SciFinder.

Abstract
SciFinder is a CAS software client application designed primarily for use by professional chemists in commercial organizations. Versions for both the Windows and Macintosh operating systems are available. SciFinder Scholar is a version designed for universities and other academic institutions and lacks some supplementary features for multi-database searching. They are both designed with a graphics interface, making them particularly suitable for searching the Registry file for chemical structures. CAS released a Web version of SciFinder in 2008.

Text complet: PDF