Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Refer la Barcelona dels barris metropolitans

David Martínez

Resum


Des del punt de vista urbanístic la ciutat de Barcelona planteja un conjunt de
reptes futurs que podrien agrupar-se en tres estratègies o línies d’actuació –reciclar,
recosir i reservar- les cuals es projectarien sobre una doble dimensió de
barri i metròpoli. El reciclatge urbà és presenta com una acció imprescindible
quan ens referim a estructures velles com els cascs antics, els eixos històrics o
la millora del parc d’habitatges massiu de l’època del desarrollisme. El recosit
urbà apuntaria un conjunt d’actuacions bolcades sobre el completament de
les xarxes de transport, els espais nodals propis de les infraestructures, o els
àmbits que a escala metropolitana s’han caracteritzat per ser llocs de pas i
necessiten revisar la seva potencialitat per articular millor el territori metropolità.
La reserva d’alguns espais estratègics tindria objectius, com ara posar
en valor els usos productius de les bosses industrials, i el potencial mediambiental
i cultural dels grans buits presents a la ciutat consolidada.

Text complet: Text complet