Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Publicacions de la Secció de Matemàtiques

ISSN electrònic: 2014-4369

ISSN paper: 0210-2978

Publicacions de la Secció de Matemàtiques és una revista que publica articles de qualitat de recerca de tots els camps de les matemàtiques i, de tant en quant, també actes de congressos. Aquesta revista va començar l'any 1976 i a partir del 1988 va introduir un nou format i comitè editorial que van donar lloc a la segona etapa de la revista que es publica amb el títol de Publicacions Matemàtiques (ISSN 0214-1493 / ISSN electrònic 2014-4350).