Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Phonica

ISSN electrònic: 1699-8774

Phonica és una publicació científica en format electrònic i de lliure accés l’objectiu de la qual és la creació d’un espai d’intercanvi entre les diverses disciplines relacionades amb el SO, la VEU i la PARLA. En conseqüència esdevé una plataforma de difusió de reflexions teòriques així com els resultats de recerca i propostes d’innovació. Tenen cabuda en la publicació aquells estudis abordats des de la fonètica, l’audiologia, la logopèdia, la foniatria, l’ensenyament de llengües, la comunicació audiovisual, la semiòtica aplicada i el tractament de la senyal.

Vol. 13 (2017)

Editorial

Presentación (p. 1-2)
Francisco José Cantero Serena, Enrique Huelva Unterbaümen
HTML
 

Articles

Os contornos melódicos das declarativas do português brasileiro falado em Minas Gerais (p. 3-17)
Monique Leite Araújo
HTML
 
Entonación de cortesía involuntaria en el español hablado por brasileños (p. 18-31)
Empar Devís Herraiz
HTML
 
Rasgos melódicos de las interrogativas del español hablado por brasileños (p. 32-48)
Aline Fonseca de Oliveira
HTML
 
Melodías para confirmar, preguntar, sugerir o pedir en español (p. 49-67)
Dolors Font-Rotchés, Miguel Mateo-Ruiz
HTML
 
Análise melódica de padrões interrogativos da fala espontânea do português do Brasil – Estado de São Paulo (p. 68-81)
Raquel Sena Mendes
HTML