Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Ensenyament de la llengua anglesa oral a cicle superior d'educació primària

Inmaculada Clarens Blanco

Resum


La llengua anglesa s’ensenya de manera oral a Educació Infantil i a Cicle Inicial. A mesura que els alumnes creixen, es tendeix més a l’ensenyament escrit i costa trobar materials per a poder treballar la llengua anglesa de manera oral. La meva investigació se centra en una proposta didàctica per a treballar la llengua anglesa de manera oral a Cicle Superior d’Educació Primària. En aquest escrit, es recull la justificació de la investigació, els objectius que es pretenen aconseguir, com s’ha dut a terme la investigació, els mètodes de recollida de dades que s’han fet servir, un breu resum de les propostes didàctiques, els resultats que s’estan obtenint i la projecció de futur que pot tenir aquesta proposta didàctica.

Text complet: HTML