Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Interacció de codis orals en parla espontània: el cas de les partícules modals de l'alemany

José Torregrosa Azor

Resum


En aquest article s’analitza la coestructuració entre llenguatge verbal, entonació i gestualitat o kinèsica en 406 enunciats audiovisuals amb partícules modals (PM) emesos per 60 informants germanòfons en contexts comunicatius reals, espontanis i genuïns. Concretament, s’estudien les correlacions entre PM i entonació, i entre PM i la gestualitat coexpresiva i sincronitzada amb les emissions verbals.

Text complet: HTML