Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El parlar pallarès. Aproximació als trets melòdics bàsics

Agnès Rius-Escudé

Resum


Aquest article aporta els primers resultats sobre l’estudi dels trets melòdics bàsics del parlar del pallarès. La investigació, de caràcter experimental, s’ha dut a terme al Laboratori de Fonètica Aplicada de la Universitat de Barcelona i està format per 96 enunciats de parla espontània emesos per 21 informants de diferents zones del Pallars Sobirà i del Pallars Jussà. S’han obtingut contorns dels sis primers patrons entonatius descrits en el català, i també diversos trets d’èmfasi bàsics (Font-Rotchés, 2007, 2011). Cal destacar la identificació de dos tipus d’èmfasi que, fins ara, només s’havien descrit per al menorquí: èmfasi de paraula ascendent-descendent i de paraula descendent-ascendent.

Text complet: HTML