Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Sobre la competència oral

Montserrat Iglesias Xamaní

Resum


Farem en aquest article un breu recorregut pels viaranys de la competència comunicativa, fent escala en els models proposats per diferents autors i pel Marc europeu comú de referència per a les llengües, abans d’arribar al nostre destí final: una caracterització de la llengua oral com a subsistema de la comunicació humana des de la perspectiva de les implicacions didàctiques per a l’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.