Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Validació i interpretació científica. Tres propostes d'actuació: Fleck, Pike, i Agar.

Rafel Argemí i Baldich

Resumen


L’article té com a fonament l’anàlisi dels plantejament teòrics de Fleck (amb els conceptes de col lectiu de pensament i estils de pensament), Pike, (amb els conceptes d’èmic i ètic) i Agar (amb els plantejaments de l’estranyament i les quiebras), en relació a la validació de les conclusions i dels canvis de posicionament que es produeixen en l’investigador durant el transcurs del treball de camp antropològic. Per tal de mostrar el procés de validació que es du a terme en el treball de camp, basaré l’anàlisi dels diferents plantejaments teòrics en diferents exemples etnogràfics (Bohannan, Wolcott, i Malighetti).

 

Abstract:

The paper analyzes the Fleck’s, Pike’s and Agar’s theoretical basis related to the validation of the resultants and changes in the researcher’s ideas during the anthropological fieldwork process. Firstly, Fleck explains these changes through the concepts of thought collectives and thought styles. Secondly, Pike focuses his analyses on the concepts of emic and etic; and thirdly, Agar develops the estrangement approach and the breakdowns. In order to show the validation process that takes place in the anthropological fieldwork, we expose and analyses different ethnographic examples such as Bohannan, Wolcott, and Malighetti.


Texto completo: PDF