Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2011

Consultes
El Pla General Metropolità de Barcelona. La versió de 1976
Amador Ferrer
298
Anatomía de una metrópoli discontinua : la Barcelona metropolitana
Antoni Font Arellano
243
Las tramas residenciales en la Barcelona metropolitana
Josep M. Vilanova
206
Barcelona : la transformació d'una ciutat industrial
Amador Ferrer, Oriol Nel·lo
179
PAPERS 50. Texto completo en castellano
178
El Plan General Metropolitano de Barcelona en el contexto del urbanismo español de los setenta
Fernando de Terán
176
La revisió del Pla comarcal de 1953 : alternatives a l'origen i organització dels treballs
Albert Serratosa
169
Grans ciutats i àrees metropolitanes a Europa. El cas de Barcelona
Jordi Borja i Sebastià
165
Demanda turística i protecció del litoral : un horitzó possible
Salvador Antón
162
Las grandes ciudades españolas : dinámicas urbanas e incidencia de las políticas estatales
Oriol Nel·lo
153
La problemática de los espacios ferroviarios auxiliares en la Región Metropolitana de Barcelona
José Aguilera
153
PAPERS 50. English version
142
El eje mediterráneo y las redes transeuropeas de transporte (RTE-T) : historia de un desencuentro
Josep Vicent Boira i Maiques
133
Presente y futuro de la red ferroviaria de Barcelona: el soporte de los servicios de cercanías, regionales y largo recorrido
Jordi Julià, Robert Vergés
120
La Plana de Lleida. Especialització económica i connexió a la Catalunya de les ciutats
Joan Vilagrasa Ibarz
109
La perspectiva urbana
Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal, Ernest Ruiz i Almar
109
Logística de la distribució urbana de mercaderies
Francesc Robusté
104
Entrevistes : 27 visions
Amador Ferrer, Joaquim Sabaté
98
PAPERS 45. Texto completo en castellano
89
Algunas medidas urbanísticas coadyuvantes a las políticas de vivienda
Manuel Herce
89
Ocupació i qualificació del sòl a la Regió Metropolitana de Barcelona : una estimació dels nivells de saturació
Ramon Arribas
87
PAPERS 49. Texto completo en castellano
86
Trames urbanes i polígons d'habitatges en el creixement metropolità de Barcelona
Amador Ferrer
85
L'Alt Pirineu i Aran, entre l'eficiència econòmica i la sostenibilitat
Joan Vilagrasa Ibarz
80
Transformaciones en el espacio productivo de Barcelona y su área metropolitana, 1975-1990
Joan Eugeni Sánchez
80
La política de sòl i habitatge a la comarca del Maresme
Pere Lleonart
73
El AVE en la Región Metropolitana de Barcelona : alternativas de trazado
Manuel Herce
71
Regió Metropolitana de Barcelona. Indicadors estadístics municipals
Montserrat Otero i Vidal, Josep Serra
71
El projecte territorial de l'Hospitalet de Llobregat per als anys noranta
Antoni Nogués, Joaquim Suñer, Jordi Ferrer
70
El desplazamiento a pie y en bicicleta
Ole Thorson
70

«Els 30 articles més consultats al 2012 Els 30 articles més consultats al 2010 »