Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
Anatomía de una metrópoli discontinua : la Barcelona metropolitana
Antonio Font
309
El sistema ferroviario en la configuración de la región de Barcelona
Jordi Prat
212
Las tramas residenciales en la Barcelona metropolitana
Josep M. Vilanova
212
El AVE en la Región Metropolitana de Barcelona : alternativas de trazado
Manuel Herce
171
Grans ciutats i àrees metropolitanes a Europa. El cas de Barcelona
Jordi Borja
167
Ocupació i qualificació del sòl a la Regió Metropolitana de Barcelona : una estimació dels nivells de saturació
Ramon Arribas
155
La perspectiva urbana
Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal, Ernest Ruiz i Almar
147
El uso del vehículo privado en Barcelona y su àrea metropolitana
Juli García
139
Barcelona : la transformació d'una ciutat industrial
Amador Ferrer, Oriol Nel·lo
133
Presente y futuro de la red ferroviaria de Barcelona: el soporte de los servicios de cercanías, regionales y largo recorrido
Jordi Julià, Robert Vergés
125
El Pla General Metropolità de Barcelona. La versió de 1976
Amador Ferrer
114
Demanda turística i protecció del litoral : un horitzó possible
Salvador Antón
111
El pla del marge dret del Besòs a Sant Adrià
Lluís Cantallops, Manuel Ribas i Piera, Estanislau Roca
108
Regió Metropolitana de Barcelona. Indicadors estadístics municipals
Montserrat Otero i Vidal, Josep Serra
103
Los nuevos espacios comerciales en la Región Metropolitana de Barcelona
Juan F. de Mendoza, José I. Galán
101
Las grandes ciudades españolas : dinámicas urbanas e incidencia de las políticas estatales
Oriol Nel·lo
99
La problemática de los espacios ferroviarios auxiliares en la Región Metropolitana de Barcelona
José Aguilera
94
El projecte territorial de l'Hospitalet de Llobregat per als anys noranta
Antoni Nogués, Joaquim Suñer, Jordi Ferrer
87
Logística de la distribució urbana de mercaderies
Francesc Robusté
86
PAPERS 50. Texto completo en castellano
80
PAPERS 50. English version
75
La recuperació dels paisatges fluvials metropolitans. El projecte de recuperació ambiental i paisatgística del riu Llobregat a la comarca del Baix Llobregat
Ramon Torra i Xicoy, Antoni Farrero i Compte, Víctor Ténez i Ybern
70
Perspectivas de desarrollo del sistema de transporte en el Mediterráneo
Jean-Claude Tourret
67
Dinàmiques territorials i mobilitat urbana a la Regió Metropolitana de Barcelona
Oriol Nel·lo
65
Terres de l'Ebre: una identitat i un projecte de futur. La posició geogràfica, el riu, el paisatge i el capital social, motius d'un nou model de desenvolupament social i ambiental
Alexandre Tarroja, Lara Domingo, Maria Herrero, Gemma Lozano, Valerià Paül, Sergi Saladié
64
La Plana de Lleida. Especialització económica i connexió a la Catalunya de les ciutats
Joan Vilagrasa Ibarz
62
La política de sòl i habitatge a la comarca del Maresme
Pere Lleonart
59
Badalona : transformacions en una ciutat consolidada
Francesc Peremiquel
59
Algunas medidas urbanísticas coadyuvantes a las políticas de vivienda
Manuel Herce
58
L'Europa urbana i els governs metropolitans
Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal, Ernest Ruiz i Almar
57

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »